ประกันชั้น 1 เคลมสีรอบคัน ได้หรือไม่ ?

ประกันรถยนต์ชั้น 1  ไม่มีความคุ้มครองเฉพาะเรื่องการทำสีรอบคันหรือการเคลมสีรอบคัน แต่ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกัน ที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยหากมีรอยความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดรอบคันไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์เดียวหรือหลายๆ เหตุการณ์รวมกัน  ก็สามารถเคลมได้

แล้วต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรกหรือไม่อย่างไร ?  (โดน Excess หรือไม่)

การพิจารณาเรื่องค่ารับผิดส่วนแรกใช้เงื่อนไขปกติของประกันชั้น 1

  • ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ 1000 บาทแรกต่อเหตุการณ์ สำหรับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันไม่สามารถแจ้งให้ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
    เช่น มีรอยความเสียหายรอบคัน 10 รอยจาก 10 เหตุการณ์ ที่เกิดในระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่ไม่สามารถบอกสาเหตุได้ หากต้องการเคลมรอยทั้งหมดก็ต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรกรวม 10,000 บาท
  • ความรับผิดชอบส่วนแรก ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ (จะพบในกรมธรรม์ชั้น 1 แบบที่มีการเลือกใส่ดีดักไว้) 
  • ความรับผิดชอบส่วนแรก 6000 บาทต่อเหตุการณ์ กรณีกรมธรรม์แบบระบุผู้ขับ แต่ผู้ขับในเหตุการณ์นั้นไม่ใช่ผู้ขับที่ระบุไว้ในตาราง 

หากต้องการทำสีรอบคันโดยเปลี่ยนสีใหม่ร่วมด้วย ?

  • สามารถเคลมแผลรอบคันตามความเสียหายจากอุบัติเหตุได้  แต่หากเคลมรอบคันด้วยการทำสีรถใหม่ที่ต่างจากสีเดิม ถ้ามีส่วนต่างที่แพงขึ้นผู้เอาประกันต้องออกส่วนต่างเอง

เคลมรอบคัน ต้องเคลมสดหรือเคลมแห้ง ?

  • ได้ทั้งเคลมสดและเคลมแห้ง แต่กรณีของการเคลมแห้ง ผู้เอาประกันต้องบอกลักษณะของเหตุการณ์ และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุได้ เนื่องจากอาจมีการคิดค่ารับผิดส่วนแรกตามเงื่อนไขกรมธรรม์ข้อ 4 (ก) เหตุการณ์ละ 1000 บาทค่ะ

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัย หรือบริการด้านต่างๆของเรา สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-759-9400, 094-964-5464 หรือแอดไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนะคะ

เพิ่มเพื่อน