ประกัน 2 พลัส (ประกัน 2 บวก, 2+) และประกัน 3 พลัส (ประกัน 3 บวก, 3+) มีความคุ้มครองในส่วนที่เหมือนกันดังนี้

  • คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก (ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต)
  • คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก เช่น รถของคู่กรณี เสาไฟฟ้า
  • คุ้มครองความเสียหายของรถคันเอาประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก รวมถึงรถไฟ และรถพ่วง
  • คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถคันเอาประกัน กรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต
  • มีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ หากเกิดอุบัติเหตุเป็นคดีอาญา

จุดแตกต่างอย่างเดียวก็คือ ประกัน 2+ จะให้ความคุ้มครองกรณีที่รถหาย และไฟไหม้ด้วยนั่นเองครับ

ดังนั้น ในการเลือกทำประกันระหว่าง 2+ กับ 3+ ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ รถของเรามีความเสี่ยงต่อไฟไหม้ หรือการถูกโจรกรรมมากน้อยเพียงใด เช่น รถติดแก๊ส มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ก็ควรเลือกทำประกัน 2+ แต่ถ้าหากรถไม่ได้ติดแก๊ส และมีที่จอดรถในบ้าน หรือที่ๆ มีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดี ก็อาจพิจารณาทำประกัน 3+ แทนก็ได้ครับผม

ทั้งนี้ราคาประกัน 2+ และ 3+ จากบริษัทเดียวกัน ที่วงเงินความคุ้มครองเท่ากัน แต่อาจมีราคาที่ต่างกันประมาณพันกว่าบาท ดังนั้น ถ้าหากมองว่าเงินส่วนต่างนี้เป็นจำนวนไม่มาก อยากซื้อความสบายใจ ได้ความคุ้มครองมากกว่า ก็ทำประกัน 2+ ก็ได้เช่นกันครับ