ไฟส่องสว่างหน้ารถนั้นมีความสำคัญต่อการใช้รถอย่างมาก ในเรื่องของการให้แสงสว่างตอนขับรถ แต่ก็สามารถทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน เช่น ไฟที่มีความสว่างมากจนเกินไป ไฟที่มีการเบี่ยงเบนของแสง ไฟที่มีความสว่างน้อยเกินไป รวมถึงตำแหน่งที่ติดตั้งหรือสีของไฟเองก็สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ

วันนี้ Mongkol Auto Services จึงได้สรุปขั้นตอน และกฏระเบียบของการตรวจสภาพรถมาให้เพื่อนๆ ดูกันค่ะ เพื่อเราจะได้ไปปรับใช้ว่าไฟแบบไหนที่ถูกต้องตามกฏหมาย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายตัวเราและผู้อื่น รวมถึงความเหมาะสมแก่การใช้งานด้วยค่ะ ไปดูกันเลย

วิธีการ และขั้นตอนการตรวจนั้นมีอะไรบ้าง ?

ตรวจสภาพโคมไฟ 

โคมไฟนั้นต้องมีสภาพดี พร้อมใช้งาน และไม่แตกร้าวหรือชำรุดค่ะ

จำนวนสีของแสงและการติดตั้ง

ตำแหน่งการติดตั้งโคมไฟ และจำนวนสีของแสงถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด

ตรวจการทำงาน โดยการเปิดสวิตช์ควบคุม

สวิตช์ ระบบควบคุมการทำงาน และโคมไฟจะต้องทำงานได้ปกติค่ะ

ตรวจความเข้มของส่องสว่งและการเบี่ยงเบนของลำแสง

ใช้เครื่องทดสอบโคมไฟในการตรวจทิศทางการเบี่ยงเบนของลำแสง และค่าความเข้มส่องสว่างต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ค่ะ 

1.โคมไฟแสงพุ่งต่ำ

  • ทิศทางลำแสงของโคมไฟต้องมีมุมกดจากแนวระนาบมากกว่าร้อยละ 0.5 (0.29 องศา) แต่ไม่เกินร้อยละ 4 (2.29 องศา) และไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา
  • ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงต้องไม่น้อยกว่า 6.400 แคนเดลลา (cd)

2.โคมไฟแสงพุ่งต่ำ

  • ทิศทางลำแสงของโคมไฟต้องมีมุมกดจากแนวระนาบมากกว่าร้อยละ 0.5 (0.29 องศา) แต่ไม่เกินร้อยละ 4 (2.29 องศา) และไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา
  • ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงต้องไม่น้อยกว่า 6.400 แคนเดลลา (cd)

กรณีโคมไฟใช้หลอดไฟแบบปล่อยประจุในก๊าซเป็นแหล่งกำเนิดแสง (Gas-discharge Light Source) ให้ติดตั้งหลอดแบบนี้ได้ไม่เกินข้างละ 1 ดวง