ส่วนลดในการทำประกันภัยรถยนต์ได้แก่

ส่วนลดประวัติดี (No Claim Bonus – NCB)
คือ ส่วนลดที่บริษัทประกันจะให้แก่ผู้เอาประกันกรณีปีที่ผ่านมาไม่มีการเรียกร้องความเสียหายต่อบริษัท โดยส่วนลดประวัติดีจะให้เป็นลำดับขั้น คือ 20% หากปีแรกไม่มีเคลม และถ้าในปีถัดๆ ไปไม่มีเคลมอีก ก็จะลดเพิ่มเป็น 30%, 40% จนสูงสุด 50% หากไม่มีเคลม 4 ปีติดต่อกัน ในกรณีที่มีเคลม ส่วนลดประวัติดีจะถูกลดลง 1 ขั้น (หรือ 2 ขั้น หากมีความเสียหายคิดเป็นเงินมากเกิน 200% ของเบี้ยประกัน)

กรณีหากมีการเคลม แต่เป็นเคลมโดยเราเป็นฝ่ายถูก บริษัทสามารถเรียกร้องความเสียหายจากคู่กรณีได้ ในกรณีนี้ผู้เอาประกันยังได้รับส่วนลดประวัติดีอยู่ แต่ในทางกลับกัน ถึงแม้จะเป็นเคลมแบบเป็นฝ่ายถูก แต่หากบริษัทประกันไม่สามารถดำเนินการติดตามค่าเสียหายจากคู่กรณีได้ (ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่) ผู้เอาประกันอาจเสียส่วนลดประวัติดีได้เช่นกันครับ

ส่วนลดระบุผู้ขับขี่ (เฉพาะประกันชั้น 1)
สำหรับประกันชั้น 1 ผู้เอาประกันสามารถรับส่วนลด 5-20% จากการระบุชื่อผู้ขับขี่ ซึ่งระบุได้สูงสุด 2 คน โดยส่วนลดจะดูจากอายุของผู้ขับขี่ ซึ่งสามารถดูได้ดังนี้ อายุ 18-24 ปี ได้ส่วนลด 5% อายุ 25-35 ปี ได้ส่วนลด 10% อายุ 36-50 ได้ส่วนลด 15% และอายุ 50 ปีขึ้นไป จะได้ส่วนลดถึง 20% ครับ

เงื่อนไข : หากรถเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด แต่ปรากฏว่าผู้ขับขี่มิใช่บุคคลที่ระบุชื่อไว้ จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก กรณีซ่อมรถเรา 6,000 บาท และ 2,000 บาท กรณีที่มีความเสียหายของบุคคลภายนอก

ส่วนลดกลุ่ม
ส่วนลดกลุ่มให้ประมาณ 10% ได้จากการทำประกันพร้อมกันหลายคัน โดยปกติต้องทำอย่างน้อย 3 คัน และทุกคันต้องมีชื่อผู้เอาประกันเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกันก็ได้ ส่วนลดนี้เหมาะกับผู้เอาประกันนิติบุคคลมากกว่าบุคคลทั่วไป

ส่วนลดจากตัวแทน/นายหน้า
ตัวแทน/นายหน้าบางรายอาจแบ่งค่าคอมมิสชั่นมาเป็นส่วนลดให้กับผู้เอาประกันนั่นเองครับ