เมื่อได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางด้านล่าง โดยให้ถือวันประกันสิ้นสุด คือ วันที่บริษัทประกันได้รับเอกสารแจ้งยกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในเอกสารว่าต้องการยกเลิก แต่ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถระบุวันยกเลิกย้อนหลังได้

อัตราคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์

จำนวนวันประกันภัย % ที่ได้คืน 1 – 972 10 – 1968 20 – 2965 30 – 3963 40 – 4961 50 – 5959 60 – 6956 70 – 7954 80 – 8952 90 – 9950 100 – 10948 110 – 11946 จำนวนวันประกันภัย % ที่ได้คืน 120 – 12944 130 – 13941 140 – 14939 150 – 15937 160 – 16935 170 – 17932 180 – 18930 190 – 19929 200 – 20927 210 – 21925 220 – 22923 230 – 23922 จำนวนวันประกันภัย % ที่ ได้คืน 240 – 24920 250 – 25918 260 – 26916 270 – 27915 280 – 28913 290 – 29912 300 – 30910 310 – 3198 320 – 3296 330 – 3394 340 – 3493 350 – 3591 360 – 3660

หมายเหตุ : เปอร์เซ็นต์ (%) ที่ได้คืน คิดจากร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ