จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันโควิด 19 มากถึง 7 ล้านฉบับ ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อนี้มากจริงๆ และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยของเราพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นสัญญาณเตือนการแพร่ระบาดรอบใหม่ ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง และให้ความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นใหม่รอบนี้

ขณะเดียวกัน การมีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ก็ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงในการรับมือกับโควิด 19 ที่หลายๆคนเริ่มกลับมาให้ความสนใจ ซึ่งในวันนี้ ทีมงานอินชัวร์เฟรนด์ ขอนำบทความรีวิวเปรียบเทียบ ประกันภัยโควิด 19 ของแต่ละบริษัทประกันภัย มาให้ทุกคนได้พิจารณา เลือกหาที่เหมาะสมกับความต้องการ เราไปดูกันค่ะ ว่ามีประกันภัยโควิด ของบริษัทใดบ้าง และมีความคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไร

ประกันโควิด 19 มีของบริษัทไหนบ้าง และของใครคุ้มค่ากว่ากัน ?

เอเชียประกันภัย

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีแผนอะไรบ้าง

แผน COVID-365

ข้อดี : ประกันโควิดแผนนี้ มีเบี้ยประกันถูกมากๆ แต่มูลค่าความคุ้มครองถือว่าไม่น้อยเลย เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีประกันภัยไว้อุ่นใจบ้าง หรือซื้อให้กับคนที่เราห่วงใย ได้หลายๆคนค่ะ

แผน COVID-500

ข้อดี : เป็นประกันภัยโควิด ที่ตอบโจทย์ของหลายๆคน นั่นคือ นอกจากความคุ้มครอง และค่าชดเชยรายวันแล้ว หากตรวจพบว่าเป็นโควิด 19 แล้ว จะได้รับเงินประกันจำนวน 50,000 บาท หรือเจอแล้วจ่าย (*ระยะเวลารอคอย 14 วัน) โดยไม่ต้องรอการเบิกจากค่ารักษาพยาบาล

แผน COVID-1825

ข้อดี : เป็นประกันภัยโควิดแบบ XL คือ ต้องการความคุ้มครองสูงสุด ถึง 2.5 ล้านบาท และมีค่าชดเชยรายวันสูงถึง 2,500 บาทเลยทีเดียว เหมาะกับผู้ที่ต้องการระดับความคุ้มครองสูงสุดค่ะ

เงื่อนไขความคุ้มครอง ของเอเชียประกันภัย

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน
 • จำกัดอายุผู้เอาประกันไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้น เฉพาะแผน COVID ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้น เฉพาะแผน COVID 1825 ได้คนละ 1 กธ.และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

ทิพยประกันภัย

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ต่อปี
 • เงินชดเชยรายเดือนเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในและพักฟื้นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (แผน IS)
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อพบแพทย์หลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (แผน IS)

มีแผนอะไรบ้าง

แผน 1 : เบี้ย 150 

แผน 2 : เบี้ย 250 

แผน 3 : เบี้ย 450 

แผน 4 : เบี้ย 850 

ข้อดี : ประกันภัยโควิด 19 จากทิพยประกันภัย จะเริ่มต้นที่ราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น แต่เน้นความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาล และการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจนถึงเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นหลัก โดยไม่มีค่าชดเชยรายวันค่ะ

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน สามารถซื้อแผนนี้ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
 • ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 • ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

เมืองไทยประกันภัย

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • หากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รับทันที 100,000 บาท
 • หากเสียชีวิตหรือเข้าสู่ภาวะโคม่าจากไวรัสโคโรน่า 2019 รับทันที 1,000,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยรวม เพียง 1,000 บาท
 • รับประกันภัยตั้งแต่ 1 – 80 ปี
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ ยกเว้น บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล พนักงานสายการบินและท่าอากาศยาน พนักงานเดินเรือและเครื่องบิน
 • รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้ารายใหม่ ที่ยังไม่มีประกันไวรัสโคโรน่ากับทางบมจ.เมืองไทยประกันภัยเท่านั้น

มีแผนอะไรบ้าง

แผนยืน 1 เจอ-จ่าย-จบ

*** สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 ธันวาคม 2563 เท่านั้น หรือ จนกว่าจะครบ 1 แสนกรมธรรม์

ข้อดี : ประกันภัยโควิด 19 ของเมืองไทยประกันภัยแผนยืนหนึ่ง (เจอ จ่าย จบ) หากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 รับเงินประกัน 100,000 บาท (*ระยะเวลารอคอย 14 วัน) นอกจากนี้หากเสียชีวิต หรือเข้าสู่ภาวะโคม่าจากไวรัสโควิด 19 รับเงินประกันอีก 1,000,000 บาท ระยะความคุ้มครอง 1 ปี จ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเองค่ะ อย่างคุ้ม!! .. แต่ต้องรีบหน่อยนะคะ เพราะเค้าขายเพียง 10 วันเท่านั้น คือ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 ธันวาคมนี้ หรือจนกว่าจะครบ 1 แสนกรมธรรม์ค่ะ

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • สำหรับอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
 • รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วิริยะประกันภัย

แผนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โควิด โปรเทค (Covid Protect)

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*(Coma) สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (จ่ายตามจริง)
 • รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (สูงสุด 14 วัน)
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

มีแผนอะไรบ้าง

ข้อดี : ประกัน Covid Protect ของวิริยะประกันภัย เป็นประกันโควิดรวมกับประกันภัยอุบัติเหตุ มีราคาเบี้ยประกันที่ไม่แพงมาก เพียง 439 บาท แต่ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเข้ามา และคุ้มให้ความคุ้มครองสูงถึง 1 แสนบาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยค่ะ เหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มครองครอบคลุมทั้งโควิดและอุบัติเหตุค่ะ

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 • สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 • แผนประกันโควิดโปรเทค (Covid Protect) สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยสามารถซื้อร่วมกับแผนประกันโควิดชีลด์ และโควิดโปรเทคได้
 • กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

กรุงเทพประกันภัย

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • การตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019)
 • ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท)
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ที่มาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (สูงสุด 14 วัน)
 • การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อบ.1)

แผนโควิด คัพเวอร์

ข้อดี : ประกันโควิดคัฟเวอร์ของบริษัทกรุงเทพประกันภัยนั้น เน้นความคุ้มครองจากโควิด ร่วมกับความคุ้มครองในเรื่องอุบัติเหตุด้วย นอกจากนี้ยังคุ้มครองตลอดทุกวัย ตั้งแต่ผู้มีอายุตั้งแต่ 1 – 100 ปี กันเลยค่ะ

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยโดยโรคที่มีสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ (Pre-Existing)
 • ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์

สินมั่นคงประกันภัย

แผนประกัน Covid 3 in 1

แผน 1 : เบี้ย 300 และ 500 บาท (ผู้เอาประกันมีอายุ 1-14 ปี)

แผน 2 : เบี้ย 250 และ 450 บาท (ผู้เอาประกันมีอายุ 15-99 ปี)

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท/ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลโรคอื่นๆ (จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท/ปี)
 • เงินชดเชยกรณีนอน รพ. หรือสถานพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือโรคอื่นๆ (คุ้มครอง 30 วัน ต่อการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และสูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปี)

ข้อดี : ประกันแผนประกันโควิด 3 in 1 นั้น จะเน้นให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษา ซึ่งให้ความคุ้มครองจากโควิด19 โรคอื่นๆ รวมถึงค่าชดเชยรายวันระหว่างเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลสำหรับโรคโควิด19 และโรคอื่นๆ วันละ 1,000 บาท เป็นต้นค่ะ

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย พำนักอยู่ในประเทศไทย อายุ 1-99 ปี 
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล 
 • ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )
 • ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง 
 • ต้องรักษาพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น 

แผนประกันโควิดรวมอุบัติเหตุ

แผน 1 : เบี้ย 249

แผน 2 : เบี้ย 849

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
 • ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

ข้อดี : เป็นประกันโควิด-19 ที่มาพร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุด้วย ช่วยให้คุณหายกังวลใจ แม้จะอยู่ในรถ !? ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 249 บาท/ปี ได้คุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาท สำหรับค่ารักษาพยาบาล ภาวะโคม่าของผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรคโควิด-19 แผนประกันโควิดรวมอุบัติเหตุจะช่วยให้คุณอุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • ให้ความคุ้มครองเฉพาะคนไทยที่พักอาศัยในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 • คุ้มครองเฉพาะ การเจ็บป่วย และ การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็น โรคหัวใจ โรคไต  โรคปอด โรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง
 • บริษัทขอสงวนสทธิ์การรับประกันภัยสำหรับบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (เกินกว่า 20 คน )
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
 • ผู้เอาประกันต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย “กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และอุบัติเหตุ” ให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน

อาคเนย์ประกันภัย

มีแผนอะไรบ้าง?

แผน 1 : เบี้ย 260

แผน 2 : เบี้ย 515

แผน 3 : เบี้ย 778

แผน 4 : เบี้ย 1,037

คุ้มครองอะไรบ้าง

 • ผลประโยชน์การติดเชื้อ อันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก)
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป

ข้อดี : คือ..ตรวจพบ – จบ – จ่าย ทันที!! สูงสุดถึง 200,000 บาท และเบี้ยประกันเริ่มต้นนั้นถูกมากๆ เพียง 260 บาทเท่านั้นค่ะ เป็นประกันโควิด-19 ที่มาพร้อมความคุ้มค่ามากๆ 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-99 ปี
 • ไม่รับประกันผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจาการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • ผู้ขอเอาประกันสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัย โดนจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 ต่อคน รวมทุกช่องทางและโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้แผนความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่าน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
 • บริษัท ฯ จะไม่ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 1 เดือน การที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ บริษัท ฯ จะไม่รับประกัน รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อปะเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
 • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยที่มิได้ถือสัญชาติไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

แล้วจะซื้อประกันภัยโควิด 19 ได้จากที่ไหน

อันนี้เป็นเรื่องง่ายสุดเลยค่า (พื้นที่โฆษณา) พวกเราทีมงานอินชัวร์เฟรนด์ พร้อมให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการซื้อประกันภัยโควิด 19 ของทุกบริษัท ใครยังไม่แน่ใจว่า ประกันภัยแผนใดเหมาะกับตนเอง ก็โทรปรึกษา หรือไลน์หาทีมงานอินชัวร์เฟรนด์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะคะ

อินชัวร์เฟรนด์

สนใจประกันภัย หรือสอบถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-114-6464, 094-964-5464

Line : @insurefriend

website : https://www.insurefriend.co.th

หวังว่า บทความนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ก่อนจากกัน นี่ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้ว ก็ขอให้เพื่อนๆ หมั่นดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจัง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และมีความสุขตั้งแต่วันนี้ จนถึงปีหน้าเลยนะคะ เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะ … สุขสันต์ปีใหม่ล่วงหน้าค่าทุกคน