ศูนย์บริการฯ ปิดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 ถึง 17 เมษายน 2561
และจะเปิดทำการปกติ ในวันที่ 18 เมษายน 2561

ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ เราทีมงานมงคลออโต้แก๊ส และ มงคลออโต้เซอร์วิสส์ ขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ สุขภาพแข็งแรงนะครับ